2hbn-ferikoy-13-sonuc

neptune tarafından yazıldı.

it was 2 hours before neptune.